dissabte, 18 d’abril de 2009

ABECEDARI INCOMPLET


Dolors Todolí/ 2.002


Surt un elefant "a" vermell,
i un gat "e" miolant darrere d´ell.

Un ànec "i" es un mestre,
tornant a ensenyar
a la serp a fer l´"o".

Una "u" canta una cançó
i un rat "s" demana silenci.

L´elefant "m" somia que és un gat
i passeja pel terrat.
L´ocell "p" l´ajuda i l´ensenya
a miolar.

Un peix "l" viu a la mar
i l´ocell "t" diu tap, tap.

L´ocell "n" busca un drac
i en troba un vestit de "d"
verd i juganer.

CANTARELLES I CANÇONS D´ANIMALS

CANÇONS I ANIMALS
Il.lustracions: Dolors Todolí /1.996Plegat, plegat paperet
i et farem un ocellet.
Plegat, plegat paperot
i et farem un ocellot.

Pis, pissiganya,
mata l´aranya,
peu de canyeta,
estira l´orelleta.
Peix, peixet,
de la canya, de la canya,
peix, peixet,
de la canya al sarronet.
Parotet, parotet,
que t´agafe del culet,
marota, maroteta,
que t´agafe de l´aleta.
Parot, parot,
ves i busca a la marota.
Caragol, caragol,
trau les banyes al sol,
que de nit i de dia,
tot el sol es ponia.
Anirem a França,
comprarem una pança,
anirem a Castelló,
comprarem un margalló.
Marieta, vola, vola,
tú que portes camisola
En ma vida m´he rist més
que una nit collint tomaques.
Em vaig girar i em veig
una gallina amb sabates.
Cançonetes que segueixen agradant als infants.

CANTARELLES I CANÇONS DE BRESSOL

CANÇONS DE BRESSOL I MOIXAINES
Dolors Todolí
Les cançons de bressol es caracteritzen per dues menes de ritme: l´un físic i len, el del cos de l´adult o del bressol quan hom gronxa l´infant per adormir-lo; l´altre melòdic, d´acord amb el text.
Un dels trets que les caracteritzen és la brevetat i la senzillesa, tant pel que fa a la música com a la lletra.
Uns exemples:
Son, son,veni, veni, veni, veni,
son,son, vine, vine, son.
Si la son venia, jo m´adormiria,
si la son em ve, jo m´adormiré.

No, ni, no, no nineta,
que ton pare és a Alacant
i ta mare és a València
i et durà un peixet cantant.

Les moixaines.
Dintre de la cultura popular hi ha una mena de cantarelles, moixaines ( Joan Amades) que canten els adults per entretenir als infants i que exerceixen una funció molt important en el seu desenrotllament afectiu, del llenguatge i cognitiu.

Si trobeu aquest llibre, teniu un munt de cançons de bressol i moixaines.
" Soneta, vine´m a l´ull"- Ed. Barcanova- 1.982
Cançons de bressol i moixanes Carme Alcoverro, Dolors Senserrich.

Forma part de la meua col.lecció de llibres.

COM INVENTAR CONTES

LA BARALLA DE CONTES
Dolors Todolí/1.997
Els contes populars, en relació a la seua morfologia són iguals. Comencen amb un primer element literari: Hi havia una vegada..., En el temps de...És un temps simbòlic, que mai va ser, però va poder i pot ser. Quan diguem: Va ser fa molt de temps..., posem als infants en el nivell utòpic i ja saben que anem a contar un conte.
El conte comença describint un món feliç i apareix una oració adversativa, lo que era tenencia es converteix en carencia i el personatge principal ó un dels personatges, se´n va a trobar el que ha perdut.
Tabla de Greimas: Al principi hi ha felicitat, passa un fet malbò, un dels personatges se´n va pel món per trobar la solució del problema, va buscant en soledat, s´hi troba amb algú que té el que ell buscava i lluita per obtindreu, aconsegueix el que buscava i torna a casa.
LES CARTES
40 cartes/ grups de cinc cartes, cada grup d´un color.
Utilitzant les cartes com suport per crear històries, fem un plantejament paregut al de la tabla de Greimas, afegint començaments i acabaments de contes.

Començaments de contes

LLoc on viuen els personatges / descripció
Personatges/descripció, qui era, com viu, perquè se´n va...
Arriba la nit i s´hi troba a un lloc desconegut/ descripció
Personatges amb dificultats/ reben l´ajuda del personatge viatger

Objectes màgics/ premi per l´ajuda
Personatges dolents/ utilització del objectes màgics
Acabaments de contes.
Activitats
Es trien les cartes a l´atzar. Donen als infants unes pautes per contar i crear històries, respectant una estructura narrativa.
Els infants participen gradualment en la creació de contes.
3 anys- nivell oral: trien cartes i inventen contes col.lectivament, amb l´ajut de l´adult que va fent preguntes.
4 anys- per grups, trien cartes i inventen un conte. Després l´expliquen als companys ( l´adult apunta el text)
5 anys/ primer cicle de primaria , fan les pròpies cartes utilitzant diferents tècniques plàstiques ( collage, pintura, ceres...) Després inventen els contes per grups.