dimarts, 9 de març de 2010

PRELLIBRESSeguint la proposta de Munari...
Prellibres per llegir el color i les formes, amb la llum del sol...
Fets amb papers de celofana i retolador permanent.
La percepció suposa la recepció de les informacions rebudes mitjançant els diferents registres sensorials.
Constitueix un procés i partint del mateix identifiquem les dades que ens suministren els sentits, les relacionem entre elles i li donem sentit com un tot.
El desenvolupament senso-perceptiu implica tant l´acció “amb-sobre” de les coses, com l´activitat mental d´organització de les dades sensorials.
En el procés sensorial i perceptiu diferenciem tres moments:

Lectura multisensorial de la realitat
Activitat mental sobre les dades sensorials
Configuració de nous esquemes perceptius .

La sensació es convertirà en imatge i representació: activitats com la discriminació de sensacions, la memorització, vocabulari, relació entre les coses, presentació de la realitat amb altres codis ( imatges, llenguatge verbal, representacions tridimensionals) proporcionant als infants un intercanvi permanent entre codis i realitats i entre codis de diferents tipus.